⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09366588625

⦿ نام کاربری:

sh53

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

تایپ سریع، کیفیت 100 %

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
0 بازدید
موقعیت مکانی
تایپ سریع، کیفیت 100 % در کارسی-عکس کوچک

تایپ، بالاترین کیفیت و تحویل فوری قیمت هر صفحه تایپ عادی: 3000 تومان قیمت هر صفحه تایپ فوری: 5000 تومان جهت هماهنگی و سفارش به شماره زیر پیام دهید: 09366588625

0 امتیاز از رای |

تایپ سریع، کیفیت 100 %

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
485 بازدید
تایپ سریع، کیفیت 100 % در کارسی-عکس کوچک

تایپ، بالاترین کیفیت و تحویل فوری قیمت هر صفحه تایپ عادی: 3000 تومان قیمت هر صفحه تایپ فوری: 5000 تومان جهت هماهنگی و سفارش به شماره زیر پیام دهید: 09366588625

0 امتیاز از رای |

رزومه حرفه ای ایده آل

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
539 بازدید
رزومه حرفه ای ایده آل در کارسی-عکس کوچک

تنظیم رزومه، بالاترین کیفیت و تحویل فوری قیمت رزومه: 40000 تومان جهت هماهنگی و سفارش به شماره زیر پیام دهید: 09366588625