0 امتیاز از رای |

تدریس خصوصی و گروهی ریاضی

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
2 سال پیش
777 بازدید
تدریس خصوصی و گروهی ریاضی در کارسی-عکس کوچک

تدریس خصوصی و گروهی ریاضی به فرزندان شما توسط مدرس مجرب رده های سنی ابتدایی و متوسطه اول کار با کتاب و کتاب های کمک آموزشی معتبر با متدی عالی با کمترین هزینه تماس در ساعات 9-14 و 17-20

0 امتیاز از رای |

تدریس خصوصی و گروهی دروس و نرم افزارهای رشته الکترونیک

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
2 سال پیش
314 بازدید
تدریس خصوصی و گروهی دروس و نرم افزارهای رشته الکترونیک در کارسی-عکس کوچک

آموزش کلیه دروس و نرم افزارهای رشته الکترونیک توسط کارشناسی ارشد الکترونیک ؛ مدرس دانشگاه و هنرستان ؛

0 امتیاز از رای |

انجام پروژه های دانشجویی

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
2 سال پیش
749 بازدید
انجام پروژه های دانشجویی در کارسی-عکس کوچک

انجام پروژه های دانشجویی توسط کارشناسی ارشد الکترونیک ؛ مدرس دانشگاه

0 امتیاز از رای |

آموزش رباتیک و آمادگی برای مسابقات بین المللی

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
2 سال پیش
291 بازدید
آموزش رباتیک و آمادگی برای مسابقات بین المللی در کارسی-عکس کوچک

تدریس خصوصی رباتیک و دروس و نرم افزارهای رشته الکترونیک توسط مدرس دانشگاه