⦿ نام :علیرضا شاکری

⦿ شماره تماس:09900373750

⦿ نام کاربری:

Shakeri

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

سرویس و نگهداری اسانسور

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
599 بازدید
موقعیت مکانی
سرویس و نگهداری اسانسور در کارسی-عکس کوچک

رفع خرابی در کمترین زمان، هزینه کم و با رضایت کامل مشتری، تا یکماه بعد از انجام خدمات هرگونه شکایت و نارضایتی پیگیری و بصورت رایگان مجدد خدمات ارائه داده میشود،