⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09116856505

⦿ نام کاربری:

Mohammad.a

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

جوشکاراسکلت

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
2 سال پیش
651 بازدید
جوشکاراسکلت در کارسی-عکس کوچک

جوشکاری اسکلت اعم ازفلزی وتیرورق،سرسازی ،زیرسازی،نصب حلب وایرانیت ونماکاری،اجرای پروژه های فلزی تحت نظارت ناظر،کاربا انواع سیم جوش ۶۰۱۰,۶۰۱۳,۷۰۱۸,۷۰۲۴و.....