⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09101684092

⦿ نام کاربری:

MILAD

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

*پخش تضمینی وحرفه ای تراکت شما*

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
10 ماه پیش
434 بازدید
موقعیت مکانی
*پخش تضمینی وحرفه ای تراکت شما* در کارسی-عکس کوچک

پخش دونفره همزمان کلیه مناطق شرق تهران 4سال سابقه ی پخش پیروزی.نبرد.افسریه.نیروهوایی.رسالت.تهرانپارس.و... پخش معمولی(لای درب منازل وزیربرف پاک کن و...) هر هزار عدد 35000 پخش همراه باچسب هرهزار عدد 45000 دارای سابقه ی پخش تراکت تعداد سنگین. شماره تماس 09101684092