پذيرش سفارش نقاشي
پذيرش سفارش نقاشي

قیمت:400000 تومان هر عدد

شهر:تهران

استان: تهران


⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09134099067

⦿ نام کاربری:

Hmirzaei

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

پایان نامه های مهندسی برق

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
551 بازدید
موقعیت مکانی
پایان نامه های مهندسی برق در کارسی-عکس کوچک

مشاوره و راهنمایی پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تحقیقاتی شبیه سازی ساخت قیمت برای هرجلسه 90 دقیقه ای تدریس و رفع اشکال 90 هزار تومان

0 امتیاز از رای |

Logo

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
346 بازدید
موقعیت مکانی
Logo در کارسی-عکس کوچک

برنامه نویسی Logo آشنایی با تجهیزات و مدارات صنعتی هزینه هرجلسه 90 دقیقه ای تدریس و رفع اشکال 100 هزار تومان

0 امتیاز از رای |

تعمیر+آموزش

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
561 بازدید
موقعیت مکانی
تعمیر+آموزش در کارسی-عکس کوچک

برای رفع عیب های آینده توسط خودتان همزمان با تعمیر آموزش هم داده میشود

0 امتیاز از رای |

کتابخوانی

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
555 بازدید
موقعیت مکانی
کتابخوانی در کارسی-عکس کوچک

طراحی سوالات چهارگزینه ای طراحی تبلیغاتی کتاب تبلیغ در فضای مجازی

0 امتیاز از رای |

حسابان(1) یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
382 بازدید
حسابان(1) یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

حسابان(1) یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - جبر و معادله - تابع - توابع نمایی و لگاریتمی - مثلثات - حد و پیوستگی • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد هزینه هرجلسه 90 دقیقه ای تدریس و رفع اشکال 75 هزار تومان با تشکر

0 امتیاز از رای |

هندسه(2) یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
510 بازدید
هندسه(2) یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - دایره - تبدیل های هندسی و کاربردها - روابط طولی در مثلث • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد هزینه هرجلسه 90 دقیقه ای تدریس و رفع اشکال 75 هزار تومان با تشکر

0 امتیاز از رای |

آمار و احتمال یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
284 بازدید
آمار و احتمال یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - آشنایی با مبانی ریاضیات - احتمال - آمار توصیفی - آمار استنباطی • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد هزینه هرجلسه 90 دقیقه ای تدریس و رفع اشکال 90 هزار تومان با تشکر

0 امتیاز از رای |

فیزیک(2) یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
1162 بازدید
فیزیک(2) یازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - الکتریسیته ساکن - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم - مغناطیس - القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

حسابان(2) دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
418 بازدید
حسابان(2) دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - تابع - مثلثات - حدهای نامتناهی-حد در بینهایت - مشتق - کاربردهای مشتق * حق التدریس هر جلسه 90 دقیقه ای 75 هزار تومان با تشکر

0 امتیاز از رای |

هندسه(3) دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
410 بازدید
هندسه(3) دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - ماتریس و کاربردها - آشنایی با مقاطع مخروطی - بردارها * حق التدریس هر جلسه 90 دقیقه ای 75 هزار تومان با تشکر

0 امتیاز از رای |

ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
283 بازدید
ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - آشنایی با نظریه اعداد - گراف و مدلسازی - ترکیبیات(شمارش) • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

فیزیک(3) دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
371 بازدید
فیزیک(3) دوازدهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - حرکت بر خط راست - دینامیک و حرکت دایره ای - نوسان و موج - برهم کنشهای موج - آشنایی با فیزیک اتم - آشنایی با فیزیک هسته ای • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

ریاضیات تکمیلی پایه هشتم ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
290 بازدید
ریاضیات تکمیلی پایه هشتم  ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - عددهای صحیح و گویا - عددهای اول - چند ضلعی ها - جبر و معادله - بردار و مختصات - مثلث - توان و جذر - آمار و احتمال - دایره • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

ریاضیات تکمیلی پایه نهم ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
310 بازدید
ریاضیات تکمیلی پایه نهم ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - مجموعه ها - عددهای حقیقی - استدلال و اثبات در هندسه - توان و ریشه - عبارت های جبری - خط و معادله های جبری - عبارت های گویا - حجم و مساحت • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

ریاضی دهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
544 بازدید
ریاضی دهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - مجموعه ها - مثلثات - توان های گویا و عبارت های جبری - معادله ها و نامعادله ها - تابع - شمارش بدون شمردن - آمار و احتمال • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

هندسه(1) دهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
515 بازدید
هندسه(1) دهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - ترسیم هندسی و استدلال - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن - چند ضلعی ها - تجسم فضایی • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

فیزیک(1) دهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
514 بازدید
فیزیک(1) دهم ریاضی-فیزیک تدریس و رفع اشکال در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • سرفصل دروس : - فیزیک و اندازه گیری - کار، انرژی و توان - ویژگی های فیزیکی مواد - دما و گرما - ترمودینامیک • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانش آموز در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

دروس پایه رشته مهندسی برق

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
527 بازدید
دروس پایه رشته مهندسی برق در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • عنوان دروس : - ریاضی عمومی1 - ریاضی عمومی2 - معادلات دیفرانسیل - برنامه نویسی کامپیوتر - محاسبات عددی - آمار و احتمالات مهندسی - محاسبات عددی - فیزیک1 - فیزیک2 • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانشجو در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

دروس اصلی رشته مهندسی برق

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
481 بازدید
دروس اصلی رشته مهندسی برق در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • عنوان دروس : - ریاضی مهندسی - مدارهای الکتریکی1 - مدارهای الکتریکی2 - اندازه گیری الکتریکی - الکترومغناطیس - ماشین های الکتریکی1 - ماشین های الکتریکی2 - مدارهای منطقی - تجزیه و تحلیل سیستمها - سیستمهای کنترل خطی - بررسی سیستمهای قدرت1 - مخابرات1 • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانشجو در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

دروس تخصصی رشته مهندسی برق

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
474 بازدید
دروس تخصصی رشته مهندسی برق در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • عنوان دروس : - الکترونیک صنعتی - اصول میکرو کامپیوترها - ماشینهای الکتریکی3 - بررسی سیستمهای قدرت2 - تولید نیروگاه - ماشینهای مخصوص - ترمودینامیک • خدمات قابل ارائه: - تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر - پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانشجو در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

تدریس خصوصی نرم افزار Matlab

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
174 بازدید
تدریس خصوصی نرم افزار Matlab در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • عنوان مباحث : - کلیات و اصول - آشنایی با متغیرها و توابع - ماتریس ها - دستورها و توابع ورودی و خروجی - آشنایی با ترسیمات - برنامه نویسی - گرافیک سه بعدی - ساختارهای تصمیم و تکرار - نکاتی پیرامون توابع - ریاضیات نمادین - عملیات محاسباتی - مباحثی پیرامون رشته - سیگنال،سیستم،فیلتر - سیمولینک - واسط گرافیکی کاربر - نکاتی پیرامون صفحه گسترده - عملیات محاسباتی،توابع و نمودارها - شبکه عصبی * حق التدریس هر جلسه 90 دقیقه ای 60 هزار تومان با تشکر

0 امتیاز از رای |

Curve Fitting Toolbox in MATLAB

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
314 بازدید
Curve Fitting Toolbox  in MATLAB در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • عنوان مباحث : - Getting Started - Linear and Nonlinear Regression - Interpolation - Smoothing - Fit Postprocessing - Splines • خدمات قابل ارائه: • تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر • پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانشجو در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر

0 امتیاز از رای |

Excel

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
296 بازدید
Excel در کارسی-عکس کوچک

تدریس و رفع اشکال خصوصی • عنوان مباحث : - کلیدهای میانبر در اکسل - کار با متن در اکسل - شکلبندی اعداد - تاریخ و زمان - سبکها - اسم - فرمولها، توابع و اشیاء - کار با سلول - امنیت، حفاظت و اشتراک گذاری - اطلاعات - تهیه گزارش و چاپ - نمودارها - سفارشی سازی اکسل - کار با کارپوشه ها - تحلیل داده ها - مرتب سازی - فیلتر کردن - گروه بندی و برون نمایی - ترکیب داده ها - جدول محوری - وام ها - برنامه نویسی اکسل • خدمات قابل ارائه: • تدریس بصورت مثال های مفهومی و ملموس برای درک بهتر • پیگیری یادگیری توسط ارائه تمرین و حل آن توسط دانشجو در فاصله زمانی بین جلسات • توسط نیروی فنی صنعت و فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای تجربه تدریس از ابتدایی تا کارشناسی ارشد • جلسه اول برای آشنایی با نحوه تدریس رایگان است • هزینه حق التدریس بصورت توافقی و بعد از جلسه اول تعیین میشود • مکان تدریس بنا به درخواست شما میتواند آموزشگاه یا منزل خودتان باشد • برای هماهنگی زمان و مکان جلسه اول از یکهفته قبل اطلاع دهید(فقط پیامک 09134099067) با تشکر