⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09138459061

⦿ نام کاربری:

Amrollah

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

شرکت حسابداری همیار حساب مهر

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
586 بازدید
شرکت حسابداری همیار حساب مهر در کارسی-عکس کوچک

۱_تهیه و تنظیم صورتهای مالی ۲_تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارشها ۳_نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارها مالی متناسب با شرکت ها و اصناف ۴_آموزش کاربردی حسابداری