⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09133190920

⦿ نام کاربری:

فیروزه

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

تخصصی دیوان عدالت اداری دادگستری اداره کار

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
464 بازدید
تخصصی دیوان عدالت اداری دادگستری اداره کار در کارسی-عکس کوچک

تخصصی دیوان دادگستری اداره کار سختی کار بازنشستگی قبل ازموعد اضافه کاری ماده 100شهرداری تغییر وضعیت و......