⦿ نام :سیامک فریدونی

⦿ شماره تماس:09124261958

⦿ نام کاربری:

سیامک فریدونی

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

100 امتیاز از 1 رای |

بازسازی و دکوراسیون داخلی

قیمت : 100 امتیاز
کیفیت : 100 امتیاز
اخلاق : 100 امتیاز
تحویل به موقع : 100 امتیاز
2 سال پیش
865 بازدید
بازسازی و دکوراسیون داخلی در کارسی-عکس کوچک

بازسازی و دکوراسیون داخلی ملک شما به صورت مدیریت پیمان یا با شرایط شما

100 امتیاز از 1 رای |

انجام پروژه های دانشجویی معماری و گرافیک

قیمت : 100 امتیاز
کیفیت : 100 امتیاز
اخلاق : 100 امتیاز
تحویل به موقع : 100 امتیاز
2 سال پیش
837 بازدید
انجام پروژه های دانشجویی معماری و گرافیک در کارسی-عکس کوچک

انجام پروژه های دانشجویی معماری و گرافیک و تحقیقات دانشجویی

100 امتیاز از 1 رای |

طراحی گرافیک

قیمت : 100 امتیاز
کیفیت : 100 امتیاز
اخلاق : 100 امتیاز
تحویل به موقع : 100 امتیاز
2 سال پیش
934 بازدید
طراحی گرافیک در کارسی-عکس کوچک

طراحی گرافیک و تبلیغاتی شما پوستر ، لوگو ...