⦿ نام :حجت ... دانشور

⦿ شماره تماس:09917519733

⦿ نام کاربری:

برقکار

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

برقکار

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
11 ماه پیش
413 بازدید
موقعیت مکانی
برقکار در کارسی-عکس کوچک

اجرا راه اندازی تعمیرات