⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09017417161

⦿ نام کاربری:

امیررضا

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

انواع شن و نخاله

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
1 سال پیش
91 بازدید
انواع شن و نخاله در کارسی-عکس کوچک

حمل انواع شن تحویل در محل کار با خاورو حمل نخاله