⦿ نام :

⦿ شماره تماس:09120320730

⦿ نام کاربری:

آمین

⦿ مهارت‌ها و تخصص‌ها:

0 امتیاز از رای |

گچبری پیشرفته و مدرن آمین

قیمت : امتیاز
کیفیت : امتیاز
اخلاق : امتیاز
تحویل به موقع : امتیاز
11 ماه پیش
1143 بازدید
موقعیت مکانی
گچبری پیشرفته و مدرن آمین در کارسی-عکس کوچک

A R: گروه گچبری پیشرفته آمین انواع سبک های مدرن ،کلاسیک ،پست مدرن ،انواع سبک های اروپایی چهارچوب بندی ابزار خور، الواربندی،بدون میلگرد و جوشکاری ۰۹۱۲۰۳۲۰۷۳۰خدابنده